Typologie domácích zpravodajských webů

(Edit: Po debatě jsme rozdělili kategorii Názorové a stranické deníky na dvě samostatné kategorie, aby nevznikal dojem, že jsou to synonymicky užité pojmenování. Přidali jsme také poznámku o tom, že hlavní proud neznamená nutně nehodnotovost nebo nenázorovost. 21. 11. 2018 Josef Šlerka.)

Pro snazší orientaci na českém mediálním trhu je dobré základním způsobem klasifikovat druhy zpravodajských serverů u nás. Už jejich výčet je značný. Zaměřili jsme se na ty, které působí hlavně jako internetové zpravodajské servery (vynechali jsme tedy kupříkladu web ČT 24). Základní byl pro nás seznam webů z kategorie Zpravodajství na Netmonitoru. Vyloučili jsme z nich tématicky orientované a výslovně regionální. Pomocí nástroje Alexa Rank jsme dohledali weby, které mají podobné publikum a z nich vybrali další weby, které mají ambici přinášet nějaký druh politického zpravodajství denně. Pro studium struktury návštěvnosti jsme využili službu Similar Web. Vznikl tak seznam více než šedesáti webů, které jsme roztřídili do následujících kategorií.

Jak jsme postupovali

Způsobů, jak klasifikovat různé druhy zpravodajských médií je celá řada. Můžeme je klasifikovat podle návštěvnosti a míry zásahu populace, podle periodicity, druhu zpravodajství, poměru tzv. hard news a soft news či dle způsobů rámování a podobně. Pro účely naší mapy jsme vytvořili pracovní klasifikaci, která principiálně vychází z podobností publika a doplňuje je o další parametry jako je struktura návštěvnosti a obsah.

Blízkost publika na Facebooku

Pro první třídění byla východiskem data o tom, jak jsou si podobná publika, která lajkují posty různých zpravodajských i zábavních serverů na Facebooku, tak jak jsme je analyzovali loni v říjnu (podrobnější popis metodologie lze nalézt na serveru Databoutique). V následujícím grafu je dobře vidět tři základní shluky. V červeném jsou weby, které jsou charakterizované publikem s výrazně protisystémovým laděním. V zeleném jsou bulvární média a média pro ženy. Tedy média zaměřené na zábavu a tzv. soft news. Konečně pak v posledním shluku vidíme ostatní servery. Tyto servery v levé dolní části lze charkaterizovat jako weby hlavního proudu s pestrým tématickým záběrem a směrem doprava nahoru pak přibývají servery se specificky politickým zaměřením. Jsou tu média u nichž existuje jasná politická orientace a které se občas sami označují jako názorové deník, až po menší a malé projekty zaměřené na analyticko-investigativní zprávy.

Označení média hlavního proudu nemá znamenat, že se jedná o média, která by byla bez hodnotové nebo názorové orientace novinářů. Výzkumy dlouhodobě ukazují, že většinová politická pozice českých novinářů odpovídá spíše pravicové orientaci. Naopak označení názorový deník nemá implikovat, že jsou v něm uveřejněné texty automaticky zkreslené či ve sporu z novinářskou dobrou praxí. Řáda názorových deníků využívá toto sebeoznačení pro jasné odlišení právě od médií hlavního proudu.

Blízkost publika na webu podle Alexa Rank

Pro druhé třídění jsme využili náš soubor se servery přímo z Alexa Ranku. Tato služba nabízí přehled překryvu mezi publiky jednotlivých webů. Při analýze shluků se opět objevily zřetelně odlišitelné shluky antisystémových webů a menších názorových a analyticko-investigativních webů. V shluku většinového publika vystoupil pak zřetelně shluk tmavě zelených médiích. Při bližší analýze se ukázalo, že část z nich je charakteristická tím, že mají převažující obsah tzv. soft news a zábavového obsahu, případně přetiskují hojně zpravodajství ČTK. Pomocí služby Similar Web jsme u části z nich identifikovali, že více než polovinu jejich přístupů tvoří přístupy z tzv. newsfeedu Seznamu. Weby vypadají jako projekty zaměřené primárně na generování obsahu přizpůsobeného příjmu z reklamy, a proto jsme je označili jako tzv. market-driven media.

Zajímavé místo v těchto analýzách sehrávají weby jako Parlamentní listy, které se pohybují mezi světy většinových médií a antisystémovými. Zejména pro Parlamentní listy je typicky značný záběr do politické a názorové šíře. Díky tomu, že poskytuje platformu pro celé názorové politické spektrum a to včetně těch názorů, které jsou již typické pro tzv. antisystémové weby, tvoří pomyslný most mezi dvěma světy. Označili jsme tento klastr jako politický bulvár. Ve své skladbě se dominatně zaměřují především na přinášení komentářů a analýz tzv. hard news. Slovník, který preferují, jak v titulcích, tak u svých respondentů bývá často bulvarizující až vulgární.

Josef Šlerka
13. 11. 2018