O projektu

Jedním z cílů Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je posilování zodpovědnější a kvalitnější žurnalistiky v naší zemi. Mapa médií chce pomoci v naplnění tohoto cíle prostřednictvím webu, který shromažďuje informace o českých médiích a nejrůznějších aspektech novinářské práce a mediální praxe.

Samotný projekt Mapy médií je výsledkem spolupráce mezi NFNZ, Katedrou mediálních studií a žurnalistiky FSS MÚ a oborem Studia nových médií na FF UK. Jako každý projekt, je i tento v procesu neustálé změny a budeme rádi, když nám budete k němu posílat nápady a připomínky.

Josef Šlerka (josef.slerka@nfnz.cz)